Jan-Willem Duim

De bedenker, ontwerper en maker van de SchoolsiteVanNu.

Lesgeven
Jan-Willem Duim werkt vanaf 2005 in het basisonderwijs. Hij geeft nu parttime les aan een bovenbouwgroep op een school met de iPad in Amsterdam West, OBS De Toekomst. Na zijn opleiding aan Pabo Domstad en ervaring in Nederland werkte hij twee jaar op een school op Sint Maarten. Daar volgde hij ook de cursus ontwikkelingsgericht onderwijs. Daarna heeft hij 7 jaar in het Speciaal Onderwijs in Amsterdam gewerkt. In 2011-2012 volgde hij een masterclass Meesterschap in Amsterdam.

Eigen webbedrijf
Een ander deel van zijn werkzame tijd ontwerpt en bouwt hij als zelfstandig ondernemer websites en verzorgt hij de hosting. Ook maakt hij printontwerpen, bijvoorbeeld voor logo's, wandplaten en educatieve kwartetspellen. In 2008 startte hij hiervoor zijn eigen bedrijf XIWELmogelijkheden. SchoolsiteVanNu maakt deel uit van dit bedrijf.

Drijfveer
Jan-Willem: 'Veel scholen hebben moeite hun website zo in te richten dat het werkt als een soepel communicatiekanaal tussen ouders en school maar tegelijkertijd het visitekaartje is voor nieuwe ouders. Een goede schoolwebsite is een middel om te informeren én te communiceren. Ook is het voor leerkrachten niet altijd gemakkelijk de website actueel te houden, bijvoorbeeld omdat ze te weinig 'webwijs' zijn of gewoonweg geen tijd hebben. Het onderwijs moet niet aansluiten bij de website, maar de website moet aansluiten bij het onderwijs. Het is mijn uitdaging die website voor scholen te maken.'